Σχολεία και Πανεπιστήμια

Σχολεία και Πανεπιστήμια 2017-10-14T16:31:52+03:00

Εφαρμογή Υφασμάτινων Αεραγωγών σε Αίθουσες Διδασκαλίας

Μέχρι πρότινος στα σχολεία και τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν έμπαιναν συστήματα εξαερισμού με αποτέλεσμα ενώ υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση ατόμων στις αίθουσες να μην ανανεώνεται η ατμόσφαιρα.
Σιγά σιγά με την κατανόηση της σημασίας της Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων (Indoor Air Quality) οι νέες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται με συστήματα εξαερισμού. Η PRIHODA είναι η ιδανική λύση λόγω της πολύ καλής διάχυσης αέρα που προσφέρει με χαμηλές ταχύτητες που δεν ενοχλούν τους παρευρισκόμενους, της όμορφης αισθητικής με τα διάφορα σχέδια και χρώματα αλλά και του εντυπωσιακά χαμηλότερου κόστους.

Εξαιρετικά Χαμηλές Ταχύτητες και Θόρυβος

Τα προϊόντα μας που βασίζονται στο ύφασμα επιτρέπουν να παρέχεται ο αέρας τροφοδοσίας ομοιόμορφα στο δωμάτιο λόγω της μεγάλης ποσότητας του αεραγωγού και της περιοχής διάχυσης του στο χώρο.

Επίσης, είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και επίπεδα θορύβου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διακόψουμε τα επίπεδα συγκέντρωσης και παράλληλα θα εξασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα αέρα στον εσωτερικό χώρο.

Εξαιρετικά Χαμηλά Επίπεδα Θορύβου

Πολύ σημαντικό για χώρους διδασκαλίας και μελέτης το επίπεδο του θορύβου να είναι ιδιαίτερα χαμηλό κάτι που επιτυγχάνεται απόλυτα με τους υφασμάτινους αεραγωγούς χάρις της μεγάλης επιφάνειας διάχυσης αέρα που διαθέτουν.