Γραφεία

Γραφεία 2022-04-12T09:46:10+03:00

Ποιότητα Αέρα στο Γραφείο και Ποιότητα Ζωής

Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ένα γραφείο. Η ποιότητα του αέρα είναι υψίστης σημασίας και καθορίζει τελικά και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Το σύστημα αερισμού είναι ο βασικός υπεύθυνος της καλής ποιότητας αέρα σε έναν γραφειακό χώρο. Ο σκοπός που επιτελεί είναι διττός καθώς αναπληρώνει το απαραίτητο οξυγόνο που καταναλώνουν οι άνθρωποι με την αναπνοή αλλά και προσφέρει τις απαραίτητες συνθήκες θερμοκρασίας & υγρασίας ώστε ο εργαζόμενος να νιώθει άνετα ανεξαρτήτου κρύου ή ζέστας έξω.
Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα συνήθη προβλήματα των συστημάτων αερισμού γραφείων που τα συστήματα PRIHODA τα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.

Πρόβλημα Ελλιπούς Ποσότητας Αέρα λόγω ακατάλληλων Αεραγωγών

Συνήθως τα δίκτυα αέρα στα γραφεία τοποθετούνται εντός της ψευδοροφής και λόγω του περιορισμένου χώρου αλλά και τις πρόθεσης μείωσης του κόστους ο αέρας μεταφέρεται στα στόμια με εύκαμπτους αεραγωγούς. Συνήθως δε η επιλογή της διάστασης του εύκαμπτου είναι αρκετά μικρότερη για να μεταφερθούν τα κυβικά αέρα που πρέπει σε κάθε θέση εργασίας αλλά και το μήκη των εύκαμπτων είναι πολύ μεγάλα στραγγαλίζοντας τον αέρα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ενώ ένα σύστημα αέρα να προσφέρει πχ 1000 κυβικά αέρα /h τελικά στον χώρο να διατίθενται κάτω από 500 κυβικά.
Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει με την λύση PRIHODA διότι μπαίνουν κάτω από την ψευδοροφή και επιλέγοντας δε ημικυκλική ή ελλειψοειδή διατομή μπορούν να προσφερθούν πολλά κυβικά αέρα με μικρή κατάληψη ύψους σε χώρο.

Ταχύτητες και Ρεύματα Αέρα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα συστήματα κλιματισμού γραφείων είναι οι υψηλές ταχύτητες και τα ρεύματα αέρα που μπορούν να προκαλέσουν τρομερή ενόχληση στους εργαζόμενους, έλλειψη συγκέντρωσης ακόμα και σε απουσίες λόγω ασθένειας.
Ο λόγος των υψηλών ταχυτήτων αέρα στα κλασικά συστήματα είναι η προσαγωγή αέρα από στόμια που τροφοδοτούνται από περιορισμένης έκτασης μεταλλικούς αεραγωγούς και εύκαμπτα εντός της ψευδοροφής συνήθως λόγω έλλειψης χώρου. Έτσι εγκαθίστανται συνήθως λιγότερα στόμια και όλος ο αέρας βγαίνει με «φόρα» από αυτά τα λίγα στόμια.
Ακόμα και όταν ένας χώρος έχει μελετηθεί ώστε τα στόμια να μπουν σε θέσεις που δεν θα ενοχλούν οι συχνές αλλαγές που γίνονται στους χώρους (νέες θέσεις εργασίας ή αναδιαμόρφωση του χώρου) θα φέρουν θέσεις εργασίας κοντά σε στόμια.
Με την PRIHODA αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει διότι ο αέρας εξέρχεται από τον υφασμάτινο αεραγωγό από όλη του την επιφάνεια με μικρή ταχύτητα μέσω μικροδιατρήσεων ενώ ο περιορισμένος χώρος εντός της ψευδοροφής δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα όπως αναλύσαμε και παραπάνω.

Θόρυβος

Αντίστοιχα με τα ρεύματα αέρα ο θόρυβος είναι ένα εξίσου σημαντικότατο πρόβλημα στους χώρους εργασίας αφού επηρεάζει απόλυτα την συγκέντρωση, την σκέψη και την διάθεση των εργαζομένων και άρα το αποτέλεσμα της εργασίας.
Τα συστήματα μεταλλικών αεραγωγών δεν προσφέρουν την ηχοαπόσβεση των υφασμάτινων και επίσης σε συνδυασμό με τις περιορισμένες διατομές λόγω έλλειψης χώρου και έτσι των υψηλών ταχυτήτων αέρα παράγουν στάθμες θορύβου εντός του χώρου που δεν είναι καν επιτρεπτές για γραφεία.
Αυτό το πρόβλημα εξαλείφεται πλήρως με τους PRIHODA διότι το ίδιο το ύφασμα είναι ένα ηχοαπορροφητικό υλικό. Μάλιστα σε κάθε επιλογή αεραγωγού υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα η τελική στάθμη θορύβου δίνοντας την δυνατότητα να επιλεχθεί ο κατάλληλος αεραγωγός που θα προσφέρει ικανοποιητική ηχοαπόσβεση.

Σκόνη και Καθαρισμός Αεραγωγών

Τα κλασικά συστήματα κλιματισμού – αερισμού γραφείων είναι δύσκολα και δαπανηρά στον καθαρισμό τους με αποτέλεσμα να μην καθαρίζονται ποτέ.
Η σκόνη που μαζεύεται στα δίκτυα μεταλλικών αεραγωγών μεταφέρεται στους χώρους και εισπνέεται από τους εργαζόμενους οδηγώντας σε αναπνευστικά προβλήματα, ξηρό λαιμό, ΧΑΠ αλλά επίσης και σε χρόνιους πονοκεφάλους.
Οι υφασμάτινοι αεραγωγοί είναι πολύ εύκολοι στον καθαρισμό αφού ξεκρεμιούνται πολύ εύκολα, αποσυναρμολογούνται σε κομμάτια από τα φερμουάρ τους, πλένονται σε κοινά πλυντήρια και πάλι ξανά-κρεμιούνται πολύ εύκολα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ο καθαρισμός κουρτινών.

Περιβαλλοντική Ευαισθησία και Αρετή

Μια επιχείρηση συμβάλει καθοριστικά στην οικονομία μιας χώρας αφού παράγει πλούτο μέρος του οποίο καταλήγει άμεσα στην χώρα, προσφέρει θέσεις εργασίας αλλά και παράγει και τεχνογνωσία που μεταδίδεται στους ανθρώπους. Λόγω της σημαντικότητας του σκοπού που επιτελεί αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση αλλά και καθορίζει σε κάποιο βαθμό και το μέλλον μιας κοινωνίας.
Ένα τέτοιο μέλλον δεν μπορεί παρά να περικλείει και μια περιβαλλοντική μέριμνα για την πορεία του πλανήτη και των φυσικών πόρων που βαίνουν συνεχώς σε έλλειψη ενώ η φύση πλήττεται από την αλόγιστη παραγωγή βλαβερών ουσιών προς το περιβάλλον.
Συνεπώς μια σοβαρή επιχείρηση όταν διαμορφώνει τους γραφειακούς της χώρους θα πρέπει να αναζητήσει την χρήση των πιο φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.
Με την χρήση των PRIHODA Recycled® εξοικονομούνται από εκατοντάδες έως και χιλιάδες απορριπτόμενες φιάλες πλαστικών μπουκαλιών που θα μπορούσαν να είχαν καταλήξει σε μια χωματερή ή ακόμα και σε ένα δάσος και θα χρειάζονταν εκατοντάδες χρόνια για να αποσυντεθούν. Επίσης εξοικονομούνται τεράστια ποσά ενέργειας που θα είχαν καταναλωθεί ώστε να παραχθεί το πλαστικό.