Μικροδιατρήσεις

Μικροδιατρήσεις- Microperforation

Οι κατευθυντικές μικρο-οπές με διάμετρο μικρότερη από το πάχος του υφάσματος είναι κατοχυρωμένη πατέντα της Příhoda s.r.o. 

Παρέχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται για παροχή αέρα επιφανείας σε χαμηλή ταχύτητα. 

Κατάλληλη λύση για μικρά ύψη και δημιουργία στρώματος αέρα σε:

 • Αίθουσες γραφείων
 • Βιομηχανίες
 • Χώρους άθλησης
 • Καθαρούς χώρους

Κατάλληλη λύση για μικρά ύψη και δημιουργία στρώματος αέρα σε:

 • Αίθουσες γραφείων
 • Βιομηχανίες
 • Χώρους άθλησης
 • Καθαρούς χώρους

Μικροδιατρήσεις: οπές υφάσματος διαμέτρου 200-400 μm με κοπή laser

Directional holes with a diameter less than the thickness of the fabric are a design patented by Příhoda s.r.o. 

They provide a number of advantages when used for excellent air supply from surface at low speed.

Suitable solution for small heights and low velocity distribution in:

 • Offices
 • Industry
 • Sports areas
 • Cleanrooms

Microperforation: 200 – 400 µm laser cut holes in the fabric

Καινοτομίες – Prihoda Hellas (prihoda-hellas.gr)

2024-06-13T11:09:54+03:00